در حال نمایش 8 نتیجه

سوئیچ HR100-AF-42N – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 2 پورت  Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را درکاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-41N – PoE

۱۳.۲۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 1 پورت 10/100Mbps Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند ۱Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-42N – PoE

۱۶.۸۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 2 پورت 10/100Mbps Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید. 

سوئیچ HR900-AFG-42N – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ گیگ PoE
 • پشتیبانی پورت های 4-3 از قابلیت اکستند (Extend)
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan, WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AFG-411S – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ PoE گیگ
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)

سوئیچ HR901-AFG-42S – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ گیگ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AXG-411NS-120 – PoE

۲۶.۷۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت Uplink SFP
 • پشتیبانی پورت اول از BT 60W
 • پورت 4-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AXG-42NS-120 – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت Uplink SFP
 • پشتیبانی پورت اول از BT 60W
 • پورت 4-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.