در حال نمایش 9 نتیجه

رکوردر HDCVI داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2/L

125.000.000 ریال
سری: Ultra  | تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 2 هارد تا 10 ترابایت
 • پهنای باند :Access: 160 Mbps; Storage: 128 Mbps; Forward: 48 Mbps
 • نمایش دوربین تا : 8MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

سری: Pro| تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 2 هارد تا 10 ترابایت
 • پهنای باند :320 Mbps for access, 320 Mbps for storage and 320 Mbps for forwarding
 • نمایش دوربین تا : 12MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DH-NVR5864-EI

633.900.000 ریال
سری: Lite  | تعدادکانال: 64 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 64 کانال داهوا
 • تعداد کانال :64 کانال
 • پشتیبانی هارد : 8 هارد تا 20 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 32MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

750.000.000 ریال
سری: Ultra  | تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 8 هارد تا 10 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 12MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DHI-NVR4432-EI

254.800.000 ریال
سری: WizSense  | تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 4 هارد تا 16 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording and 256 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 16MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DHI-NVR5432-EI

360.000.000 ریال
سری: WizSense| تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 4 هارد تا 20 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 32MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DHI-NVR5832-EI

559.300.000 ریال
سری: WizSense  | تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 8 هارد تا 20 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 32MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در  کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل DHI-NVR608H-64-XI

1.120.000.000 ریال
سری: WizMind  | تعدادکانال: 64 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 64 کانال داهوا
 • تعداد کانال :64 کانال
 • پشتیبانی هارد : 8 هارد تا 16 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 1280 Mbps incoming, 1280 Mbps recording and 1024 Mbps outgoing AI enabled: 640 Mbps incoming, 640 Mbps recording and 512 Mbps outgoing
 • نمایش دوربین تا : 32MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

رکوردر HDCVI داهوا مدل NVR608H-32-XI

892.000.000 ریال
سری: WizMind  | تعدادکانال: 32 کانال | نوع:NVR
 • رکوردر تحت شبکه 32 کانال داهوا
 • تعداد کانال :32 کانال
 • پشتیبانی هارد : 8 هارد تا 16 ترابایت
 • پهنای باند :AI disabled: 1280 Mbps incoming, 1280 Mbps recording
 • نمایش دوربین تا : 32MP
 • پشتیبانی از کدک : H265
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.