نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سوئیچ HR100-AF-42N – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 2 پورت  Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را درکاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR500-SWG1042S – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 • سوئیچ 4 پورت 10/100Mbps اترنت
 • 2 پورت Uplink گیگ SFP
 • سوئیچ اترنت صنعتی
 • منبع پشتیبانی برق DC 12~55V
 • دارای پهنای باند 12Gbps
 • 40- تا 75+ درجه سانتی گراد
 • 48 ماه وارانتی بی قید و شرط (24 ماه گارانتی تعویض + 24 ماه گارانتی تعمیر)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-41N – PoE

۱۳.۲۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 1 پورت 10/100Mbps Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند ۱Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-42N – PoE

۱۶.۸۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 2 پورت 10/100Mbps Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید. 

سوئیچ HR900-AFG-42N – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ گیگ PoE
 • پشتیبانی پورت های 4-3 از قابلیت اکستند (Extend)
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan, WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AFG-411S – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ PoE گیگ
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)

سوئیچ HR901-AFG-42S – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ گیگ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AXG-411NS-120 – PoE

۲۶.۷۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت Uplink SFP
 • پشتیبانی پورت اول از BT 60W
 • پورت 4-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AXG-42NS-120 – PoE

لطفاً تماس بگیرید
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت Uplink SFP
 • پشتیبانی پورت اول از BT 60W
 • پورت 4-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ PoE صنعتی – HR500-AF-41

لطفاً تماس بگیرید
 • 4 پورت 10/100M PoE
 • 1 پورت10/100M UPlink
 • سوئیچ  PoE صنعتی
 • 40- تا 75+ درجه سانتی گراد
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan, Din-Rail
 • 48 ماه وارانتی بی قید و شرط (24 ماه گارانتی تعویض + 24 ماه گارانتی تعمیر)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ PoE صنعتی- HR500-AFG-411S

لطفاً تماس بگیرید
 • 4 پورت PoE گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ اترنت
 • 1 پورت Uplink گیگ SFP
 • سوئیچ  PoE صنعتی گیگ
 • 40- تا 75+ درجه سانتی گراد
 • دارای پهنای باند 12  Gbps
 • VLan, Din-Rail
 • 48 ماه وارانتی بی قید و شرط (24 ماه گارانتی تعویض + 24 ماه گارانتی تعمیر)
 اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ اترنت – HR-SWG1050

لطفاً تماس بگیرید
 • سوئیچ 4 پورت اترنت گیگ
 • 1 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ اترنت گیگ
 • دارای پهنای باند 10 Gbps
 • LoopDetect, VLan, Extend
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.