نمایش 1–12 از 26 نتیجه

سوئیچ HR100-AF-42N – PoE

 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 2 پورت  Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 1.2 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را درکاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR100-AF-82GN – PoE

۴۱.۴۷۴.۰۰۰ ریال
 • 8 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ  PoE
 • دارای پهنای باند 5.6 Gbps
 • VLan, WatchDog ,Qos
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-41N – PoE

۱۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت 10/100Mbps PoE
 • 1 پورت 10/100Mbps Uplink
 • سوئیچ PoE
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند ۱Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AF-82N – PoE

۱۹.۹۰۰.۰۰۰ ریال
 • 8 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 2 Gbps
 • VLan, WatchDog, QoS
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AFG-42N – PoE

۲۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال
 •  4 پورت PoE گیگ
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ گیگ PoE
 • پشتیبانی پورت های 4-3 از قابلیت اکستند (Extend)
 • توان کل 65 وات
 • دارای پهنای باند 12 Gbps
 • VLan, WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AFG-82N – PoE

۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال
 • 8 پورتPoE گیگ
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • سوئیچ گیگ  PoE
 • دارای پهنای باند 20 Gbps
 • VLan
 • WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR900-AXG-80N-120 – PoE

۳۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • 8 پورت PoE گیگ
 • سوئیچ  PoE
 • پورت 2-1 پشتیبانی از BT 60W
 • پورت 6-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend
 • دارای پهنای باند 16 Gbps
 • توان کل 120 وات
 • VLan, WatchDog
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AF-2421GS-300 – PoE

۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • 24 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت فیبر نوری
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 400 وات
 • پورت های 24~9 ارسال دیتا تا 250 متر (Extend)
 • دارای پهنای باند 10.8 Gbps
 • VLan/SFP
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AF-2421GS-400 – PoE

۹۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • 24 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink
 • 1 پورت فیبر نوری
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 400 وات
 • پورت های 24~9 ارسال دیتا تا 250 متر (Extend)
 • دارای پهنای باند 10.8 Gbps
 • SFP/VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)
اطلاعات بیشتر را در کاتالوگ محصول مشاهده نمایید.

سوئیچ HR901-AF-2422GS-300 – PoE

 • 24 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • 2 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 300 وات
 • دارای پهنای باند 12.8 Gbps
 • VLan/SFP
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)

سوئیچ HR901-AF-2422GS-400 – PoE

 • 24 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • 2 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 400 وات
 • دارای پهنای باند 12.8 Gbps
 • VLan/SFP
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)

سوئیچ HR901-AF-821GNS – PoE

 • 8 پورت 10/100M PoE
 • 2 پورت Uplink گیگ
 • 1 پورت SFP گیگ
 • سوئیچ  PoE
 • توان کل 120 وات
 • دارای پهنای باند 7.6 Gbps
 • VLan
 • 30 ماه وارانتی (تعویض بدون قید و شرط)